Vogelvrouwen

  • Facebook - Black Circle

Follow me on Facebook 

Share on social media

Cynthia Vandenbor, schepper van vogelvrouwen - Rotterdam, Nederland -  email: info@cynthiavandenbor.com - 010-4102690

©Cynthia Vandenbor 

 

Cynthia Vandenbor is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder de auteursrechten - op haar werk in alle soorten media al dan niet deel uitmakend van een publieke of een privé collectie. Haar werken zijn beschermd onder internationaal auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel werk nog deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cynthia Vandenbor.